Huidige veranderingen bekeken vanuit de Astrofysica 

We zien dat er van alles veranderd om ons heen; economisch, emotioneel, opwarming van de aarde etc.. Maak jezelf er niet te druk om! Er gebeurt heel veel waar we geen invloed op hebben. Hier volgt wat inzicht in het grotere verhaal. (tao)

Weet je eigenlijk waarom het dag en nacht wordt?

Dat komt omdat de aarde om zijn as draait. Ze maakt een rondje per dag. De omtrek van de aarde is 40.000 km. En als je in 1 dag helemaal rond gaat, betekent dit dat wij continu met een snelheid van 40.000 : 24 = 1600 km/uur door de ruimte racen. We hebben dat totaal niet in de gaten, omdat we dat gewend zijn. Dat is, voor ons, normaal.

Door deze beweging is de helft van de tijd een gedeelte van de aarde naar de zon gericht (dag) en de andere helft is dan donker (nacht).

Weet je ook waarom de seizoenen bestaan (winter, lente, zomer, herfst)?

Dit komt omdat de aarde, met een snelheid van ongeveer 5000 km/uur, rond de zon draait.

Andere planeten, als Jupiter, Mars, Venus, etc. maken ook deel uit van dit zonnestelsel. De afstand tot de zon heeft bijv. weer een directe relatie met de temperatuur op deze planeten. Hoe dichter de planeet rond de zon circuleert, des te hoger is daar de temperatuur. Logisch toch? De aarde doet er precies 1 jaar over om een rondje om de zon te maken. Daarom is de cyclus van zomer tot een nieuwe zomer precies 1 jaar. Ook van deze enorme snelheid waarmee wij door de ruimte vliegen, hebben wij geen enkel benul. Het is onze rusttoestand.

Als we nu naar de opbouw van de kosmos kijken, dan zien we dat de aarde rond de zon draait met een aantal andere planeten? Dit noemen we ons zonnestelsel.

Ons zonnestelsel draait op zijn beurt, met een aantal andere zonnestelsels, weer rond een grotere zon in een galactisch stelsel.

Dit galactische stelsel draait op zijn beurt weer met vele andere galactische centra om een nog groter, voor ons onvoorstelbaar, geheel.

Kijk maar eens naar dit filmpje !

Conclusie:

Als het dag- en nachtritme (1 dag) en het ritme van de seizoenen (1 jaar) duidelijk veroorzaakt worden door de beweging die de aarde maakt  in de kosmos, is het dan niet aannemelijk, en eigenlijk logisch, dat er ook langere cycli bestaan welke een sterke invloed hebben op de aarde en de mensen die erop leven? Alleen omdat deze cycli zo groot zijn, zullen we het verschil in een mensenleven niet zo goed merken.

De Egyptenaren en de Maya’s hadden al veel inzicht in deze materie en het is daarom erg interessant om hun kennis te vergelijken met de huidige kennis die m.b.v. nieuwe apparatuur is verkregen.

Momenteel is de afstand tussen de aarde en de centrale galactische zon het kleinst sinds 50.000 jaar.  De allignement (1) waarover de laatste jaren erg veel wordt geschreven, gebeurt wellicht door de gravitatie(2) krachten die nu zo sterk zijn. Oude geschriften zeggen dat dit in directe relatie staat met het bewustzijn van de mens: ontwaken qua bewustzijn. Dit is ook de reden dat er momenteel zoveel “nieuwetijds” kinderen worden geboren.

In cyclus 1 reageren de mensen door te gaan slapen als het donker is en activiteiten te ondernemen als het licht is; het dag- en nachtritme.

In cyclus 2  zien we dat de mens meer buiten is in de zomertijd.

In de 3e cyclus wordt gezegd dat men qua bewustzijn inslaapt of juist ontwaakt.

De ochtend  v.w.b. bewustzijn is aangebroken. We zien dit ook terug in alle facetten van onze samenleving.

Zo zie je dat astrofysica eigenlijk best leuk en begrijpelijk is.

www.loovanroozendaal.nl

Voetnoot:

1: allignement: de grote centrale zon, onze zon, de aarde en een aantal andere planeten liggen op 21-12-2012  precies in een lijn.

2: gravitatie: de aantrekkingskracht tussen 2 objecten ( bijv. planeten of/en zonnen) onder invloed van hun magnetisch veld.