Er staan , voor nu , geen workshops of lezingen gepland.

Wilt u een workshop Bu ming volgen dan kunt u zich opgeven via : lovanroozendaal@outlook.com

Of een app- je naar )6 3425 4445