300 jaar geleden vond Antonie van Leeuwenhoek de eerste microscoop uit, welke weefsels ongeveer 100 x kon vergroten. Langzaamaan kwamen we zo in een compleet andere, nieuwe wereld terecht. We ontdekte het bestaan van zeer kleine, ziek-makende organismen die we bacterieen en virussen gingen noemen.Men vond een bestrijdingsmiddel tegen deze organismen uit; de welbekende anti-bioticum of destijdse penicilline. Dit was de grootste doorbraak in het hedendaagse westerse genezingsproces. We konden operatie’s gaan uitvoeren zonder dat er 95 % van de patienten overleed aan de gevolgen hiervan. We konden de griep aanpakken, en longontsteking behandelen werd een makkie.

Helaas hebben bacterien (ook levende organismen) en virussen zich aangepast.  Ze zijn inmiddels bijna volkomen resistent geworden tegen onze anti-bioticum. Oei denken we nu, maar dat hoeft niet. Er zijn meer dan voldoende mogelijkheden voorhanden in de natuur. We zijn alleen lui geworden de laatste 50 jaren en hebben zo aan kennis over de natuur ingeleverd. Helaas.

In die kwantum fysica leren we dat alles wat voor ons altijd zo logisch was wellicht helemaal niet zo is. Mensen als Einstein, Bohr, Bohm, Schrodinger etc.  Laten ons begin vorige eeuw zien dat materie wellicht geen materie is.  Dat het eigenlijk allemaal electro-magnetisme is. Het zijn dus wellicht allemaal trillingen die door antenne’s (ogen,oren etc.) worden opgevangen en door de mens worden geïnterpreteerd als zijnde massa. Omdat wij, als collectief(mens) , dit op deze wijze ervaren is dat voor ons normaal en logisch (onze blinde vlek,). We kunnen het niet zien omdat we het ons niet bewust zijn, zoals Plato al eeuwen geleden aangaf. Vergeet niet dat het nog 500 jaar geleden is dat iedereen dacht dat de aarde plat was. Zij die anders beweerden werden veroordeeld of zelf gedood. Er is maar 0,000001% daadwerkelijke materie aanwezig in een voorwerp dat door ons als vaste stof wordt ervaren. Raar maar waar.

Welkom in de sub-atomaire wereld waaruit alles is opgebouwd.

Een atoom is een onderdeeltje van een molecuul en dat weer van een weefsel. Sub-atoom betekend: nog kleiner dan een atoom.

Het grote is als het kleine.

Kijk naar de hemel en zie de sub-atomaire wereld. Een ster is een atoom; de zon is een proton, de aarde of mars een electron.

Nu kunnen we dit blijven ontkennen omdat we nu al onze waarheden op de wip zetten en vasthouden aan de oude bekende manier van denken en handelen,of we kunnen gewoon gaan wandelen in deze volkomen nieuwe wereld en genieten van nieuwe inzichten en hetgeen het ons brengt. Dit is precies wat Loo doet. Als we weten dat electro-magnetisme of even simpel; een trilling of een frequentie te herkennen is dan krijgen we al wat handvatten. We maken een soort vertaling van het nieuwe naar de ons bekende taal. We zien, na uitgebreid onderzoek, dat we licht dat, uit verschillende kleuren bestaat, exact in kaart kunnen brengen op basis van hun frequenties. We zien dat we geluid op deze zelfde wijze in kaart kunnen brengen. De A boven de middelste C is 440 Hertz; een octaaf hoger 880 Hz. En nog een octaaf hoger is dus 1760 Hz.. Zo scheiden we inmiddels ook zware metalen op basis van resonantie, dus m.b.v. frequenties.

Welnu John van Oort en Dr. Schimmel wilde hier graag medisch – of para-medisch ook wat duidelijkheid en onderzochten de verschillende organen en weefsels op hun frequenties. Een gezond functionerende lever heeft een trillingfrequentie van 7,83 Hz.

Als deze trilling niet wordt gevonden is er dus iets aan de hand met het functioneren van de lever. Dit kan een primair probleem zijn of een secondair. Oftewel: het kan een gevolg zijn van een dieperliggend probleem. Als we onszelf dan fixeren op het gevolg en alleen dit benaderen, komen we nooit tot echt oplossen van uw problematiek.

Een lever kan dysfunctioneren door een verhoogde hoeveelheid toxine’s (afvalstoffen) of door een virus (afweerprobleem) of door stuwing die ontstaat door obstructie in de galgang etc,etc. In elk geval zal de benadering dus anders zijn.

De Vega-test is een volledig nieuwe benaderingswijze van het onderzoeken en behandelen van klachten en symptomen. We pretenderen zeer zeker niet beter te zijn dan de u wel bekende, reguliere benadering. Het is een volkomen andere benadering van uw klachten en symptomen. En wellicht een leuke aanvulling op de westerse manier van denken.

Wij geven u, na onderzoek, onze mening en mogelijkheden om problemen te benaderen. U maakt dan zelf uit wat u wel of niet bevalt en maakt ten alle tijden uw eigen keuzes. Wij spelen allemaal in uw team. U bent de baas en stelt op wie u op dat moment op wilt stellen,  zonder daarover een waarde oordeel te vellen. We zijn dus enkel een aanvulling op uw mogelijke keuzes.