Om ziektesymptomen beter te begrijpen kunnen we een verdeling maken in 3 vlakken ; Lichamelijk -, emotioneel – en spiritueel gerelateerde klachten. Zoals je, bij problemen met je auto ,ook eerst gaat bekijken of de problemen  mechanisch of elektrisch  zijn. Of dat ze wellicht veroorzaakt worden door de carrosserie. Dit is bepalend voor de effectiviteit van je therapie en dus voor de keuze van de therapeut.

 

Lichamelijk : We zoeken o.a. naar tekorten  aan vitamines, mineralen etc.  Doorbloedings- problematiek of bijv. opnameproblemen van het maag – darmkanaal. Ook komen we in deze stressvolle tijden heel vaak een overprikkeling van het vegetatieve zenuwstelsel tegen. Hierdoor wordt het hele lichaam in een overprikkelde staat gebracht met als gevolg : vaak onverklaarbare klachten over het hele lichaam.

 

Emotioneel : Als je dingen overkomen die je maar moeilijk kunt loslaten of verkroppen, dan kunnen er lichamelijke klachten ontstaan die dus hun oorsprong hebben in bijv. een onverwerkt trauma. Zo zou verdriet de longen aan kunnen tasten en angst zal de nieren verzwakken, waardoor de afvalstoffen niet goed worden uitgescheiden en pijn of bijv. stijfheid in spieren ontstaat. We zouden dan afvalstoffen moeten verwijderen, de nieren versterken EN het trauma deblokkeren.

 

Spiritueel:  De mens is een onderdeel van een veel grotere cyclus. Ons ecosysteem dat we Gaya ( aarde ) noemen ,waarvan wij uiteraard maar een klein deel zijn, is op zijn beurt weer een minuscuul  klein deel van een zonnestelsel etc. Er is een  Qi  (energie) stroom welke door ons hele lichaam loopt en ons voedt, vergelijkbaar met onze bloedsomloop. Deze energiestroom loopt ook door het aardse ecosysteem en die is weer een deel van het solarsysteem. Als we onszelf , geheel of gedeeltelijk, afsluiten van deze universele flow, dan zal er een tekort ontstaan wat zich zal uitten in lichamelijke en emotionele symptomen. We kunnen ons dan fixeren op de lokale klacht ( bijv. rugklachten ) en deze behandelen.We kunnen daarnaast ook trachten deze afsluiting, die meestal komt door een verkramping als reactie op angst die ontstaat door het niet begrijpen of niet kunnen controleren van dingen in het leven.

Wij zullen onderzoeken op alle 3 vlakken en daar verder in adviseren of behandelen. U bent uiteraard altijd de baas om te bepalen wat wel of niet wordt gedaan.

 

De onderstaande  tekst is overgenomen van een zeer gewaardeerde collega, die heel mooi verwoord wat ik eigenlijk zou willen zeggen.

Dank je Jan.
Genezen is meer dan het beter worden van klachten. Genezen is het herstellen van de natuurlijke stroom van Qi. Deze stroomt het beste waar harmonie en evenwicht is. Daar is meer voor nodig dan harmonie en evenwicht op het niveau van Yin en Yang en de tienduizend dingen. Er is ook harmonie en evenwicht voor nodig met de orde van het universum, met de Tao.

Wanneer je als behandelaar alleen klachten behandelt, doe je de patiënt te kort. Een hogere vorm van genezing zorgt ervoor dat een patiënt ook in contact kan komen met zijn zelfgenezend vermogen. Dat kan alleen als je als behandelaar beseft dat onze gezondheid te maken heeft met het jezelf zó openstellen dat de Qi in harmonie en evenwicht kan stromen. Dat vraagt niet alleen kennis, dat vraagt ook wijsheid.

Datzelfde geldt ook voor de patiënt. Zodra hij de wijsheid in zijn leven toelaat dat hij zich voor Qi kan openstellen in harmonie en evenwicht met de natuurlijke orde van het universum en daardoor met de natuurlijke orde in zichzelf, kan helende genezing plaatsvinden.

Dat betekent voor de behandelaar en de patiënt dat ze beiden zouden moeten beseffen dat een behandeling zich niet alleen op het niveau van de tienduizend dingen afspeelt, en dat ze zich op menselijk niveau voor het stromen van de natuurlijke Qi moeten openstellen.

In de systeemgeneeskunde wordt het perspectief van genezing dan ook verplaatst van het niveau van de behandelaar-patiënt naar het niveau van mens zijn en universele wijsheid. Op dat niveau kan gezondheid anders worden begrepen, zodat er geen noodzaak meer is om te spreken van regulier en complementair, van westers of oosters, van tienduizend dingen. Vanuit dat niveau is ‘orde’, ‘harmonie’, en ‘evenwicht’ even vanzelfsprekend als ‘alles waarover ook gesproken kan worden’ en hoeft dat niet eerst ‘gemeten en geweten’ te worden op het niveau van de tienduizend dingen, voor er mee kan worden gewerkt.

Vanuit dat niveau moet Shen Nong Ben Cao begrepen worden:

De hoogste klasse geneesmiddelen… besturen de voeding van de bestemming en zijn in overeenstemming met het hemelse… Als men het leven wil verlengen zonder te verouderen, zou men [deze moeten gebruiken].

De middelste klasse van geneesmiddelen besturen de voeding van iemand’s natuur en zijn in overeenstemming met de mens… Als men ziekte wil voorkomen en tekorten en uittering wil aanvullen, zou men [deze moeten gebruiken].

De laagste [klasse] geneesmiddelen… besturen de behandeling van ziekte en zijn in overeenstemming met het aardse. Als men koude, hitte en [andere] kwaadaardige invloeden [van het lichaam] wil verwijderen, ophopingen wil afbreken, ziekte wil genezen, zou men zich [in zijn pogingen] moeten baseren op [geneesmiddelen die staan vermeld in het/de] laagste [klasse van dit] handboek.

De systeemgeneeskundige benadering maakt het mogelijk als therapeut en patiënt te begrijpen wat er moet gebeuren om klachten te verhelpen (laagste niveau), ziekte te voorkomen (middelste niveau) en [in universele wijsheid; hemels] te leven in overeenstemming met het tijdloze (hoogste niveau).

De wijsheid van Dao leert ons dat deze niveaus zich tegelijkertijd afspelen. En dat je als therapeut vanuit je mens zijn verbinding kunt maken met de patiënt, waardoor je hem de weg kunt wijzen naar zijn hogere niveaus, d.w.z. naar zijn zelfgenezend vermogen (middelste niveau) en zijn universele wijsheid (hoogste niveau). Een weg die de patiënt de mogelijkheid geeft zijn eigen keuzes te maken in hoe hij zijn Qi als biopsychosociaal wezen laat stromen en hoe hij zich daar op zijn verschillende niveaus bewust van kan zijn.

Door een brug te slaan vanuit deze eeuwenoude inzichten naar de westerse geneeskunde kunnen er nieuwe inzichten worden verkregen in het functioneren van de mens als biopsychosociaal en universeel wezen.